Vyrábame hudobné podklady vo formátoch *.midi *.wav *.mp3

Cena hotových podkladov je 3 až 5 eur.

V prípade, že v archíve nemáme skladbu, ktorú hľadáte, je možné ju vyrobiť na objednávku,  v tom prípade je cena za skladbu od 25 Eur.